O FIRMIE

 1. Historia Spółki

Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" jest od 01.06.1998r. Spółką Akcyjną, powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o tej samej nazwie dokonanej na wniosek Dyrektora i Rady Pracowniczej.

Początki Zakładu Tworzyw Sztucznych "Artgos" S.A. sięgają roku 1951. Od tego momentu ówczesna Państwowa Fabryka Guzików i Grzebieni przechodziła następujące zmiany:

 • Rok 1957 - przekształcenie w Brzozowskie Zakłady Przemysłu Terenowego
 • Rok 1964 - przemianowanie na Zakłady Chemiczne Przemysłu Terenowego
 • Rok 1973 - wyodrębnienie przedsiębiorstwa z przemysłu terenowego do przemysłu kluczowego pod nazwą Zakład Tworzyw Sztucznych "Erg"
 • Rok 1975 - włączenie przedsiębiorstwa do Zakładu Tworzyw Sztucznych "Erg" w Pustkowie
 • Rok 1977 - wyodrębnienie ze struktur ZTS "Erg" w Pustkowie i włączenie do ZTS "Gamrat" w Jaśle
 • Rok 1991 - wyjście zakładu ze struktur ZTS "Gamrat" i rozpoczęcie działalności jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą ZTS "Artgos"
 • Rok 1998 - komercjalizacja na wniosek z 23.04.1998 r. Dyrektora i Rady Pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego ZTS "Artgos" i rozpoczęcie działalności jako Spółka Akcyjna ZTS "Artgos".
 • Rok 2010 - dokonanie przekształcenia własnościowego, w wyniku którego głównym akcjonariuszem Spółki ZTS "Artgos" S.A. została Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Rok 2015 - 29.06.2015 zawarta została umowa wniesienia akcji Spółki do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Spółek ARP w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne.
 • Rok 2016 - 12.01.2016 zawarta została umowa wniesienia akcji Spółki do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Spółek ARP w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne

 

W swym 60-letnim okresie istnienia zakład dokonywał kolejnych zmian produktowych i technologicznych przechodząc od produkcji guzików poprzez okrycia ochronne z folii, wyroby wytłaczane z PCV, wyroby różne z tworzyw termoutwardzalnych, po dominującą od połowy lat 70-tych produkcję wyrobów gospodarstwa domowego oraz skrzynek i pojemników z tworzyw termoplastycznych.

 

 

 1. Władze Spółki

  • Krzysztof Zięba - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  • Anna Lubaszka-Jary - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
 2. Struktura właścicielska


 

Script logo